Tentoonstellingen

  • In 2012 was ik initiatiefneemster van de tentoonstelling Isaac Israels in Den Haag. In de musea hingen circa 110 werken waarvan ongeveer vijftig schilderijen en aquarellen uit particulier bezit.
  • Het Mesdagjaar van 2015, honderd jaar na zijn sterfdatum, betekende voor mij de opdracht tot het maken van een tentoonstelling over Mesdag, Couperus en tijdgenoten het Louis Couperus Museum. Onderwerpen; Louis Couperus over de Hollandse schilderkunst, Den Haag rondom 1900 en het land Japan. Waar Louis Couperus naar toe reisde, Mesdag verzamelde Japanse voorwerpen.
  • 2017 was het Bauerjaar. De schilder Marius Bauer werd honderdvijftig jaar geleden geboren. Er werden drie tentoonstellingen georganiseerd; de tweede vond plaats in het Louis Couperus Museum; De Oriënt verkend, Op reis met Couperus en Bauer. Als gastconservator heb ik onderzoek gedaan naar Marius Bauer, heb vele bruiklenen van schilderijen, aquarellen en boeken gekregen. Samen met de teksten over de reis van Louis Couperus naar Afrika, verschenen in een nieuw boek van José Buschman, werd het een mooie tentoonstelling.
  • Naast de tentoonstelling over Max Liebermann in het Gemeentemuseum organiseerde ik in Muzee een kleine tentoonstelling met de titel Max Liebermann op Scheveningen. Voorjaar 2018.
  • In najaar 2018 organiseerden Leo van Heijningen en ik een ‘verrassingstentoonstelling’ voor Fred Klomp, Vriendschappen in de kunst. In de kunstzaal van Leo hadden hedendaagse kunstenaars, jarenlang verzameld door Fred, een aantal nieuwe werken opgehangen en zelf ook een korte tekst in de begeleidende publicatie geschreven.